Beton Towarowy

C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30 W8, C30/37 W8

Zaprawy murarskie

M10
M15

Beton posadzkowy

Stabilizacje cementowe

Prefabrykaty betonowe

Montaż i sprzedaż szamb betonowych

Roboty ziemne

Posadzki przemysłowe

Wylewki miksokretem

Inne

Na życzenie klienta jesteśmy gotowi przygotować każdy rodzaj betonu projektowanego.